Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle door KoepelKathedraal Haarlem, danwel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. KoepelKathedraal Haarlem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door ons en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van KoepelKathedraal Haarlem te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van het evenement.

Gekochte toegangsbewijzen worden niet teruggenomen. Het is dus niet mogelijk om geld terug te krijgen voor een toegangsbewijs als een bezoeker niet meer aanwezig kan zijn. Het staat iedere bezoeker vrij om gekochte toegangsbewijzen door te verkopen, maar het niet toegestaan tickets voor een hogere prijs door te verkopen dan de officiële ticketprijs.

Slechts als van de zijde van KoepelKathedraal Haarlem het evenement wordt afgelast heeft de bezoeker recht op restitutie van het gehele aankoopbedrag (of desgewenst toegangskaarten voor een andere dag, op basis van beschikbaarheid). KoepelKathedraal Haarlem behoudt het recht om het evenement uiterlijk op aanvangstijd af te gelasten.

In de KoepelKathedraal worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je de KoepelKathedraal bezoekt, geef je toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Datum: mei 2020

Op de hoogte blijven

Wil je het laatste nieuws over de KoepelKathedraal Haarlem niet missen? We houden je graag op de hoogte!