Ontwerp glas-in-lood-ramen Jan Toorop

Ontwerp glas-in-lood ramen Jan Toorop na 100 jaar gerealiseerd én nieuwe glasmozaïeken van Gijs Frieling in hoofdentree

Gedurende de restauratie van de KoepelKathedraal in Haarlem bleek dat diverse voor deze kerk ontworpen kunstwerken nooit zijn gerealiseerd. Maar architect Cuypers heeft bewust plaatsen leeg gelaten om de kathedraal na de voltooiing nog verder te verfraaien.

Tijdens de restauratie (2010-2018) lukte het om er alsnog enkele nieuwe kunstwerken toe te voegen en de afgelopen maanden zijn glas-in-lood ramen van Jan Toorop (1858-1928) en glasmozaïeken van Gijs Frieling (1968) dankzij schenkingen gerealiseerd. Toorop maakte zijn ontwerp ruim honderd jaar geleden, Gijs Frieling in 2022. Meer dan 60 kunstenaars hebben de afgelopen eeuw aan de kathedraal gewerkt onder wie Jan Toorop, Han Bijvoet en Mari Andriessen. Maar er is ook recente kunst te zien van onder meer Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders.

Tijdens de restauratie doken uiteenlopende ontwerpen op die voornamelijk vanwege geldgebrek nooit bleken te zijn uitgevoerd. De KoepelKathedraal slaagde er in om een deel daarvan alsnog te realiseren. Gijs Frieling tekende voor het glasmozaïek met als thema “De goede herder” in de hal bij de hoofdentree van de kathedraal. In de crypte van de kathedraal is drie maanden lang, vier dagen per week door een vast team van jonge kunstenaars steentje voor steentje met grote toewijding gewerkt aan de realisatie van het glasmozaïek. Dankzij mecenassen die de moderne kunst een warm hart toedragen werd dit mogelijk gemaakt.

     

Bekend was dat Jan Toorop in het verleden ontwerpen voor tegeltableaux én glas-in-lood ramen voor de Aloysiuskapel had gemaakt. Maar alleen de tableaux zijn aangebracht. Voor de drie ramen was geen geld meer. Na de dood van Toorop in 1928 verdwenen de originele ontwerpen uit het zicht. Totdat in 1989 de ontwerpen voor twee grote ramen op een veiling bij Sotheby’s in Amsterdam onder de hamer kwamen. Ze werden gekocht door kunsthandel Studio 2000 uit Blaricum. Toen het idee ontstond om het werk van Toorop alsnog uit te voeren, werkte de nieuwe eigenaar van de ontwerpen graag mee. In samenspraak met glasatelier Stef Hagemeijer uit Tilburg en andere deskundigen kon de realisatie in gang worden gezet. Tijdens dit traject kwam overigens een tot dan toe onbekend ontwerp voor het dérde raam boven tafel. Dat is inmiddels ook gerealiseerd. De financiering van  het project was mogelijk dankzij bijdragen van onder meer glasatelier Stef Hagemeijer, giften van privé personen en drie stichtingen.

     

Ter gelegenheid van het voltooien van de nieuwe kunstwerken werd vrijdagmiddag 21 oktober in de KoepelKathedraal een mini symposium gehouden onder leiding van Hester Alberdingk Thijm, directeur van de Akzo Nobel Art Foundation. Professor Dr. P. van den Akker hield een lezing over de “onvoltooiing” van de ramen van Jan Toorop. Aansluitend vond onder leiding van Gijs Assmann een paneldiscussie plaats met Gijs Frieling, Jan Dibbets en glazenier Stef Hagemeijer. Organist Ton van Eck bracht het stuk Panis Angelicus van César Franck (1822-1890) ten gehore met soliste Bobbie Blommesteijn en tot slot van het symposium (samen met Erik-Jan Eradus) de compositie Grand Choeur Dialogue van Eugène Gigout.

Voor aanvullende informatie over rondleidingen kan contact worden opgenomen via info@koepelkathedraal.nl of secretariaat@koepelkathedraal.nl.

Op de hoogte blijven

Wil je het laatste nieuws over de KoepelKathedraal Haarlem niet missen? We houden je graag op de hoogte!