Terugblik: Officiële beëindiging restauratie

Op 11 oktober 2019 vond de officiële afsluiting van de restauratie plaats en tevens de officiële landelijke uitreiking van de European Heritage-/Europa Nostra Award. Daarbij waren aanwezig de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevr. mr. drs. Ingrid I.K. van Engelshoven, mevrouw Klasja van de Ridder namens de Europese Commissie, de heer mr. H.A. Doek, penningmeester van Europa Nostra, en de burgemeester van Haarlem, de heer drs. J. Wienen. De bijeenkomst werd luister bijgezet door het Kathedrale koor onder leiding van Sanne van Nieuwenhuijsen en door de organisten Ton van Eck en Eric Jan Erades. Na afloop onthulden de minister en de burgemeester de bij deze onderscheiding behorende plaquette aan de westgevel van de kathedraal.

Fotografie: Wim Koopman

Op de hoogte blijven

Wil je het laatste nieuws over de KoepelKathedraal Haarlem niet missen? We houden je graag op de hoogte!