Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

KoepelKathedraal Haarlem verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld door het aanmelden bij de nieuwsbrief of het kopen van tickets voor toegang en/of evenementen:

 • Voor- en achternaam, om contact op te kunnen nemen;
 • Woonplaats, voor inzicht in de spreiding van bezoekers;
 • E-mailadres, om contact op te kunnen nemen;
 • Telefoonnummer, om contact op te kunnen nemen;
 • Antwoorden op gezondheidsvragen, i.v.m. COVID-19 maatregelen;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koepelkathedraal.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

KoepelKathedraal Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling betaling van tickets
 • Verzenden nieuwsbrief, indien je je hiervoor hebt aangemeld
 • Telefonisch contact, indien dit nodig is
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten, bijvoorbeeld het wijzigen van tickets

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

KoepelKathedraal Haarlem zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Onze maximale bewaartermijn is: 2 jaar.


DELEN MET ANDEREN

KoepelKathedraal Haarlem deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KoepelKathedraal Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en stelt daarom dit Privacy Statement op.

De bedrijven met wie wij gegevens geheel of gedeeltelijk delen zijn:

 • Voordemensen, voor de ticketverkoop;
 • Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven en informatieve mails;
 • RAADHUIS, voor de website;
 • Google, door het gebruik van Gmail en Drive.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

KoepelKathedraal Haarlem gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koepelkathedraal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. KoepelKathedraal Haarlem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Website: https://www.koepelkathedraalhaarlem.nl/
Bedrijfsadres: Leidsevaart 146 2014 HE Haarlem


BEVEILIGING

KoepelKathedraal Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@koepelkathedraal.nl. KoepelKathedraal Haarlem heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Open SSL encryptie van verzonden data in de database
 • CMS en plugins worden regelmatig geüpdate. Versies lopen nooit meer dan één minor-update achter (bv 2.7.x)

ALS HET DAN TOCH MISGAAT

Het is wettelijk geregeld dat we snel en adequaat moeten handelen als er dan toch iets misgaat. Uiteraard word je direct op de hoogte gesteld als jouw privacy niet langer kan worden gewaarborgd.


VOOR VRAGEN

Contactpersoon: Wim Eggenkamp
Emailadres:  info@koepelkathedraal.nl
Website:  www.koepelkathedraal.nl

 

COOKIES

Op de hoogte blijven

Wil je het laatste nieuws over de KoepelKathedraal Haarlem niet missen? We houden je graag op de hoogte!